Tasavvufun Hakikati
Tasavvuf yolu, hakikate ulaşmak için gerekli olan şeyleri araştırmak ve elde etmektir. Hakikat, bir şeyin zatı ve aslı demektir. Mesela insanın hakikati, onun mahiyeti, sahip olduğu aslî manası, manevi yönü ve maddesidir. Sûfîlere göre hakikat, varlıkları ortaya çıkaran yüce zatı gözlerden perdeleyen perdenin açılması, aslı itibariyle yok olan varlıkların fâni olup aradan çıkması ve yalnız ezelî ve bâki olan Allah Teâlâ’nın kalmasıdır. Onlara göre bu, manevi temizliğin neticesinde elde edilecek bir durumdur. Bu temizliğin elde edilmesi tarikattır.
Tarikat, şeriatın neticesidir. Şeriat, zâhirî âzaları ıslah etmektir, bedenle ilâhî emirleri yerine getirmektir. Şeriat insanı (ruh, kalp, sır, akıl gibi) bâtınî latifelerin ıslahını gerçekleştiren tarikata sevkeder. O da hakikate götürür. Hakikat, kalpten perdenin açılıp huzura ulaşarak Allah Teâlâ’yı müşahede etmektir. Kısaca şeriat Allah’a kulluk yapmaktır, tarikat bütün varlığı ile Allah’a yönelmek, hakikat ise Allah Teâlâ’yı müşahede etmektir.
Semerkand Takvimi

🔥11 Defa Okundu

Bâhiš Muhammed

Araştırmacı Yazar. 3 hizmet vermektedir. 1 - Web Site Tasarımı 2 - Makale Yazarlığı 3 - SEO Hizmeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir