Tasavvuf Yolu
Yüce Allah’a giden yolda en önde olanlar özellikle ârif-i billâh sûfîlerdir. Gidişatı en güzel olan onlar, yolları en doğru olan yine onlardır. Ahlâkları da en güzel ahlâktır. Hatta denilebilir ki, onların yaşayış ve ahlâkını değiştirmek ve daha iyisine dönüştürmek için akıllıların akılları, hikmet sahiplerinin hikmetleri ve şeriat ilimlerinin sırlarına âşina âlimlerin ilimleri bir araya getirilse yine de bunu başaramazlar.
Çünkü onların zâhirî ve bâtınî hareket ve sükûnetleri tümüyle nübüvvet kandilinin nurundan alınmıştır. Yeryüzünde nübüvvet nurunun ötesinde daha güçlü bir aydınlık kaynağı da yoktur. Sözün özü, insanlar onların yolunun temizliği hakkında ne diyebilir ki! Tasavvuf yolunun temizliği ve ilk şartı, kalbi Allah Teâlâ’nın dışındaki her şeyden temizlemektir.
Tasavvufun iftitah tekbiri yerine geçen anahtarı ise bütünüyle Allah’ın zikri içine gömülmektir. Bu yolun sonu da her şeyi ile Allah Teâlâ’da fâni olmaktır. Gerçekte ise fenâ fillâh yolun ilk basamağıdır. Buradan öncekiler ise sûfînin girmesi gereken asıl kapı ile dış kapı arasındaki avlu gibidir (el-Münkız mine’d-Dalâl).
Semerkand Takvimi

🔥15 Defa Okundu

Bâhiš Muhammed

Araştırmacı Yazar. 3 hizmet vermektedir. 1 - Web Site Tasarımı 2 - Makale Yazarlığı 3 - SEO Hizmeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir