Tasavvuf Sözleri | Tasavvuf İle İlgili Sözler

Tasavvuf sözleri içerisinde Büyük Ârif Ebû Nasr es-Serrac (k.s) tasavvuf hakkında şöyle bir tespite varmıştır:

“Allah ve Rasulü, müminlere ait hangi sıfattan bahsetmişlerse o sıfata sahip insanlar her devirde her zaman bulunur. Yoksa bulunmayan ve bulunmayacak bir şeyden bahsedilmesi uygun olmaz. Veliler hakkında bahsedilen hal ve sıfatlar da böyledir. “1

Tasavvuf ile ilgili sözler

Herhangi bir konu hakkında kesin ve doğru bilgi sahibi olmadan hüküm vermek yanlıştır. Olumsuz hükümlerde bu daha da önemlidir. Hele konu Allahu Teâlâ’nın halifesi ve Hz. Rasûlullah’ın (a.s) vârisi kamil bir insan olunca, durum daha fazla önem kazanır.

Tasavvuf Büyüklerinden Tasavvuf Sözleri

Bu konuda tasavvuf yolunun büyüklerinden Hucvirî (k.s) (470/1077) şöyle demiştir:

“Eğer tasavvufu inkar edenler, sadece tasavvuf ve sûfi kelimesinin Kur’an’da bulunmadığını söylüyorlarsa bunda garipsenecek bir şey yoktur; bu doğrudur. Fakat tasavvufun içerdiği manayı ve ahlakı inkar ederlerse, o takdirde Hz. Peygamber’in (s.a.v) getirdiği dinin tümünü ve onun bütün güzel ahlaklarını inkar etmiş olurlar.”2 Tasavvuf sözleri hakkında daha fazla bilgi için Kur’an ve sünnet sufilikten nasıl bahseder adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sufi Nedir? Sufi Hakkında Sözler

“Taklit ehli olmayan velilere ve velayetinde yüksek kemalat seviyesine ulaşanlara “sûfi” denir. Bu kelime herhangi bir dil kaidesine göre türetilmemiştir. Çünkü sûfi kelimesinin çok geniş ve yüksek bir manası vardır. Onun manası sözle anlatarak değil, bizzat yaşanarak anlaşılır.”3

Tasavvuf terimleri içerisindeki sufi kelimesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için sufi nedir adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

https://dinmatik.com/tasavvuf-nedir-sufi-ne-demek/

Tasavvuf Önderlerinden Tasavvuf İle İlgili Sözler

Tasavvuf yolunun önderlerinden Imam Kuşeyrî de (k.s) (465/1072), bu konudaki tartışmalara şu tespiti ile son vermek istemiştir:

Sûfî ve tasavvuf terimleri hangi köklerden nasıl türetildiği ile uğraşmak yersizdir. Bu isim, halleri ve yolları meşhur veliler topluluğuna verilmiş bir lakaptır.”4

Farklı isimlerle anıldıkları için sufileri, ayrı bir dine mensup zannetmek ve onları karanlık örgütler gibi tanıtmak yanlıştır. Bu anlayış, gerçeğe aykırıdır. Onların isimleri ne olursa olsun, en önemli sıfatları Allah dostu olmalarıdır.

İnşallah faydalı olmuştur. Bu hususta ki yorumlarınızı bekliyoruz. Tasavvuf hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için hazırlamış olduğumuz “tasavvuf nedir” adlı dev rehbere göz atabilirsiniz.

Kaynakça | Bibliyografya

  1. Serrâc, el-Lüma’, 34-35.
  2. Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb, 54.
  3. Hucvirî, a.g.e, 53-54
  4. Kuşeyrî, Risale, II, 550.
Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir