Tasavvuf Nedir Maddeler Halinde?

  • Tasavvuf, dünya adamını Allah adamı yapma sanatıdır.
  • Tasavvuf, kalbi fani şeylerden çözüp Yüce Allah’a bağlamaktır.
  • Tasavvuf, aslını tanımış, benlik engelini aşmış, nefsini ıslah etmiş, ilahi sevgi ile tatlanmış, kalbi hür, gönlü Allah ile huzur bulmuş güzel insan yetiştirmektir.

Tasavvuf Nedir ve Nasıl Öğrenilir?

Tasavvufun ne olduğunu anlamak ve bu konuda bir hüküm vermek için önce Kur’an ve sünneti iyice incelemek gerekir. Sonra tasavvufun kurucuları olan sûfî mürşitleri tanımak gerekir. Daha fazla bilgi için tasavvuf nedir adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Tasavvufun dayanağı nedir? Tasavvufun hedefi nedir?

Onların eserlerinde tasavvufun ne olduğu, neye dayanağı ve neyi hedeflediği yeterince anlatılmıştır. Bunlardan daha önemlisi, kamil bir mürşidin nezareti altında manevi terbiyeye girmektir. Bu olmadan tasavvuf ancak kelimelerle tarif edilmiş olur, hakikatiyle anlaşılmış olmaz. Manevi terbiyeden kasıt nefis terbiyesidir. Daha önceden nefis terbiyesi nedir hakkında ayrıntılı bir yazı yazmıştık okumanızda fayda olacaktır.

Mesleğiniz nedir?’ diye soranlara veliler, mürşitler şu cevabı verirler: Gel, gir, gör, tat ve anla..

Tasavvuf Anlayışı Nedir

Tasavvuf tadılır ve anlaşılırsa, kişi o zaman taklitten kurtulur. Bu halin adı ise tahkik olur. Artık başkasının sözünü sadece nakletmek değil, kendi müşahedesini anlamak önemlidir. İnançlar dilek ve temenni olmaktan çıkar, yaşanan bir hayat olur.

‘Bu devirde kamil mürşitler, rabbani alimler ve gerçek veliler kalmadı! Bulunması da imkansız!..’ dememeli.

Şu iyi bilinmelidir:

Kıyamete kadar, ilâhi hükümleri ayakta tutacak ve onu yayacak bir topluluk bu ümmetin içinden hiç eksik olmayacaktır.

Cemiyet halinde bu emanete sahip çıkılamasa da, ilâhi bir yardım ve destekle bazı veliler, Kur’an ve Sünnet’in hükümlerini uygulayacaklardır.

Din ve Tasavvuf Yolu Nasıl Anlaşılır?

Zira din, yaşanarak anlaşılır ve yayılır. Yüce Allah, bu dini özel himayesine almıştır. İslam dini her devirde ve her kesimde mevcut olan Allah dostları, peygamber aşıkları tarafından hakkıyla hep temsil edilecektir.

Tasavvuf Yolu İle İlgili Hadisler

Hz. Peygamber’in (s.a.v) şu müjdeleri bunu gösterir:

“Ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah’ın emrini ayakta tutmaya devam ederler. Onları terk edenler ve bu topluluğa muhalif davrananlar, onlara bir zarar veremez. Bu, kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Onlar insanlara daima üstün gelirler.”1

Tasavvuf yolu ile ilgili hadis

“Ümmetimden her devirde sâbikûn (hayırlarda önderlik eden kimseler) bulunur.”2

Evliyalar hakkında hadis

“Şüphesiz Allahu Teâlâ bu ümmet için her yüz senenin başında, onlara dinlerini yenileyecek (kalpleri nifâk ve gafletten, hålleri bid’at ve mâsiyetten temizleyip kulları Allah’a sevk edecek) kimseler gönderir.”3

Allah dostları hakkında hadis

Tasavvuf hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tasavvuf nedir adlı oluşturduğumuz dev rehber niteliğindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

Kaynakça | Bibliyografya

  1. Buhârî, i’tisâm, 10; Müslim, İmâret, 53; Tirmizî Fiten, 27; İbnu Mâce, Mukaddime, 9; Ahmed, Müsned, V, 34, 269, 278.
  2. Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, I, 7; Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, No: 7327; Elbani, Sahiha, No: 2001.
  3. Ebu Davud, Melahim, 1, Hakim, Müstedrek, 1, 523.
Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir