Sufi Ne Demek? Sufi Nedir Anlamı Nedir?

Sufi ne demek? SUFİ muttaki müminin bir diğer ismidir

Çeşitli çevrelerde yıllardır yersiz bir münakaşa yapılır durur. Bazıları, sufi nedir kime denir üzerinde gereksiz yere tartışır. Aslında sûfi kelimesinin anlamı anlatılmak istenen şahsiyetle, Kur’an’da övülen takva sahibi kişi (muttaki) aynı şahıstır. Bu hususta Kur’an ve sünnet sufilikten nasıl bahseder adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sufi Nedir Sofi Ne Demek?

Bir mürşit elinde tasavvuf ve nefis terbiyesi tamamlayan ve takvaya ulaşıp olgun mümin olan kimseye veli ve sufi denir.

Muttaki ve Sufi Kimdir?

Tasavvufa karşı çıkan gruplar, bu sıfattaki bir mümine muttaki derler ama sufi demezler.

Oysa bir şahsın, değişik kesimlerde farklı isimlerle tanıtılması tabiidir. Bu durum istismar edilmemeli, özellikle dini konularda bir fikir çatışmasına asla sebep yapılmamalı.

Özellikleri ve farklı görevleri olan kimselere, özel bir isim veya sıfat verilemez mi? Her ilim ve teknik alanında, o alanın inceliklerini ifade edecek özel tabirler, değişik kavramlar kullanılır.

O alanda ihtisas sahibi olanlar, derecelerine göre farklı isimlerle anılır. Bu tabii bir durumdur. Bu yüzden sufi ile muttaki kavramları arasında bir çelişki göstermek doğru olamaz.

Sufi Tasavvuf Kavramı Nedir?

Tasavvuf dinin ahlak kısmını tarif eder. Bu ilim, fıkıh ve kelam gibi müstakil bir ilimdir ve alanı çok geniştir. Bu ilim, kalp, hal ve amel ilmidir. Bütünüyle dinin bir parçasıdır.

Tasavvufun konusu insan; Tasavvufun hedefi ise insanın ilahi ahlak ile süslenmesidir. Bu hedefin sonucu da olgun insan yetiştirmektir. Bu ilimde ihtisas yapan ve zirveye çıkan insanlar salih kişilerdir.

Bu salih insanlara, ulaştıkları sıfatlara, temsil ettikleri makamlara ve gördükleri vazifelere göre veli, mürşidi kamil, șeyh, gavs, kutup gibi farklı isimler verilmiştir.

Bu tür isimler birer sıfattır, sahibinin mesleğini tarif eder. Bu isimler ve sıfatlar, Kur’an ve sünnette bulunmasa da onların hükümlerine aykırı değildir.

Büyük veli Sühreverdî (k.s) (632/1234), sufi ne demek, gerçek sufi kimdir ve Kur’an’da sufilik nasıl bahsedilir konusunu sorulu cevaplı şöyle açıklar:

Kur’anda sufi ismi var mıdır?

“Kur’an-ı Kerim’de sufi ismi yoktur.

Kur’anda sufi kelimesi nasıl geçer o zaman?

Kur’anda Sufi yerine mukarrebun kelimesi kullanılmıştır.1

Mukarrebun Nedir?

Mukarrebun; Yüce Allah’ın huzurunda sevilmiş ve kabul görmüş salih zatlardır. Onlar, hayırlarda en önde, kullukta ve edepte zirvededir. Hepsi Allah adamıdır, Yüce Allah’ın dostudur.

Gerçek Sufi Ne Demek?

Gerçek sufi, işte bu sıfata sahip olan ve mukarrebun makamında bulunan kimsedir. Kelimeler üzerinde tartışmaya yapmaya gerek yoktur. Sufi dediğimiz zaman mukarrebun makamına çıkmış veliyi kast ediyoruz.

Gerek biyografi kitaplarında gerekse diğer ansiklopedik eserlerde, isimleri geçen bütün sufiler ve mürşitler, mukarrebun sıifatındaki velilerin yolunda bulunuyorlardı. Onların sahip oldukları ilimler, anlattığımız kamil velilerin hallerine ait olan ilimlerdi.”2

Tasavvuf hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için hazırlamış olduğumuz tasavvuf nedir rehberine göz atmalısınız.

Kaynakça | Bibliyografya

  1. Bkz: Vâkia 56/7-10
  2. Sühreverdî, Gerçek Tasavvuf, 16.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir