Seyri Sülük Nedir? Kur’an’da ve Tasavvufta Seyri Sülük

Seyri sülük Nedir? Seyri sülük bir terbiye metodudur.

Terbiye, bir insanın bütün hayatını ve amellerini ilgilendirir. Akıllı bir insan bûluğ çağına çağından ölene kadar Cenab-ı Hakk’a karşı sorumludur.

Olgun mümin, her gün güzel kulluğu ile Yüce Rabbi’ne yaklaşır. Buna terakki denir. Bu terakki, kalp ile olur, manen ilerlemek, meleklerin alemine yükselmek ve ilahi huzurda kabul görmek demektir.

Seyri Sülük Nedir?

Seyri Sülük Nedir

Bedenimizde ruh, sır, hafi, ahfa, vicdan, akıl gibi manevi gelişim gösteren yerler vardır. Bunlara latifeler veya letâifler denir. Kulun Rabbine yakınlaşmasında diğer ifadeyle terakki göstermesinde kalbin yardımcısı konumundadırlar.

İnsanda ki manevi latifeler terbiye edilip temizlenince asıl vazifelerine dönerler. Asıl yapmaları gereken özellikleri gerçekleştirirler. İşte o zaman insan gerçek kulluk ve güzel ahlakı elde edebilir. Bu işleme tasavvufta “seyri sülük” ismi verilir.

Tasavvufta Seyri Sülük Nasıl Gerçekleşir?

tasavvufta seyri sülük nasıl gerçeklesir

Tasavvufta seyir, cehaletten ilme, kötü huylardan güzel huylara , kendi varlığından geçip Hakk’ın varlığına doğru harekettir.

Sülük ise Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan manevi, kalbî, ruhî, yolculuk ve ahlaki bir eğitimdir.

Seyri Sülük Nasıl Başlar?

Seyri sülük, bizzat insanın ve kalbinin, ruhunun, nefsinin ve diğer manevi cevherlerinin eğitiminden ibarettir. Seyri sülük kalpten başlar, hayatın her yanını içine alır. Bu eğitimden maksat, kulun kendini ve Rabbini tanımasıdır.

Seyri Sülük’ün Adımları

Seyri sülük eğitiminin adımları üç tanedir.

  1. Gafletten uyanmaktır.
  2. Hakiki anlamda insan olmak için insanlık yolunda adım atmak ve hedefe doğru yol almaktır.
  3. Sonuç da olgun (kamil) insan olmaktır.

Kur’an’da Seyri Sülük

kuranda seyri sülük

Kur’anda zikredilen “tezkiye” ve mücahede” ile ariflerin bahsettiği seyri sülük aynı anlamdadır. Tezkiye, manevi kirlerden arınmaktır. Mücahede, nefsi ilahi edeplerle süslemek ve Allah huzurunda kabul görmek için gayret etmek ve bu yolda her şeyini ortaya koymaktır.

Seyri Sülük İle Amaç Gaye Maksat Nedir?

Seyri sülük ile amaç, gaye, maksat ve bütün mesele, Allah adamı olmak için karar verip yola çıkmaktır. Bu yol, tek başına gidilecek kadar kolay ve rahat bir yol değildir.

Seyri Sülük Yolunda Çıkan Engeller Nelerdir?

Seyri Sülük yolunda çıkan engeller

Seyri sülük yolunda insanın önünde şeytan, nefis ve dünya gibi üç büyük engeller vardır. Bunlarla birlikte insanı saran bir sürü afet ve tehlikeler mevcuttur. Öyle ki, bu yolda günahlar kadar bazen ibadetler bile insan için bir afet olur.

Kıldığı namazları, yaptığı zikirleri ve hayırları ile kendini beğenen, bu yüzden kibre düşen, insanları küçümseyen, sonunun kesin Cennet olduğunu düşünen nice kimseler. sonuçta zarar etmiştir.

Kulluğun edebini bilmeyen kimse asıl hedefine eremez. Gösteriş hastalığına yakalanan insan, diliyle Allah derken kalbiyle Allah’tan uzaklaşır.

Seyri Sülük’ü Kim Belirler ve Uygular?

Seyri sülük manevi terbiyenin merkezinde mürşit vardır. Terbiye şeklini o belirler ve o takip eder.

İnsanı terbiye edebilmek peygamber mesleğidir

Bunun için seyri sülük manevi terbiyesinin Hz. Peygamber’in (s.a.v) öğrettiği şekilde olması şarttır. Terbiyeden maksat fıtratı değiştirmek değil, onu güzele yönlendirmektir. İnsandaki kötü huyların iyi huylar ile değiştirilmesi mümkündür. Peygamber bunun için gelmiştir. Kendilerinden sonra bu iş, kendilerinden sonra bu seyri sülük işi kamil insanlara kalmıştır.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir