• Tasavvuf Nedir Maddeler Halinde?

  Tasavvuf, dünya adamını Allah adamı yapma sanatıdır. Tasavvuf, kalbi fani şeylerden çözüp Yüce Allah’a bağlamaktır. Tasavvuf, aslını tanımış, benlik engelini aşmış, nefsini ıslah etmiş, ilahi...

 • Kur’an ve Sünnet Sufilikten Nasıl Bahseder?

  Bazı insanlar vardır, duyduğu her meselenin Kur’an ve sünnette geçip geçmediğini sorar. Onlarda anlatılmayan her şeyi dinin dışında sayar. Bu yaklaşım ilmi yetersizlikten kaynaklanır. Tasavvufun...

 • Tasavvufta İlk Hedef: KALP TEMİZLİĞİ

  Kalp temizliği denince ne anlıyoruz? Bu konu dini hayatımızın temelini oluşturduğu halde, her mümin tarafından aynı hassasiyetle üzerine düşülmüyor. Günümüzde, farz ibadetleri yapıp büyük günahlardan...

 • Tasavvuf ve Nefis Terbiyesi Nedir?

  Tasavvuf terbiyesi, Allah ve Rasulünün (s.a.v) öğrettiği edep üzere kurulmuş manevi bir ahlak eğitim sistemidir. Bu sistemin hedefi, takva ve edeple Allah’u Teala’nın rızasına ulaşmış...

 • Tasavvuf Nedir? Sufi Ne Demek?

  Tasavvuf nedir? Sufi ne demek? Bu sorular öteden beri sorulur. İlk günden bu yana gündemden hiç düşmemiştir. Kıyamete kadar da düşeceğe benzemiyor. Çünkü tasavvuf, insan...

 • El- Basit Anlamı | El Basit Ne Demek?

  El basit anlamı: Cenab-ı Hak kullarının rızıklarını genişleten ve Ariflerin gönüllerini ferahlatandır. Mikail (a.s) yağmurları bu ismin bereketiyle yeryüzüne gönderir. Her kim seher vaktinde avuçlarını...