Peygamber Efendimiz’in Baş ve Sakalındaki Kıllar

peygamber efendimizin saç ve sakal boyaması hakkında

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v] Baş ve Sakalındaki Beyaz Kıllar

Katâde (radıyallahu anh] anlatıyor: Enes b. Mâlik’e (radıyallahu anh], “Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) saç ve sakalını boyadilar mı?” diye sordum. O, “Kına ile boyamadılar çünkü beyaz kıllan boyanacak kadar değil, birkaç tane idi. Lâkin Ebû Bekir (radiyallahu anh)saç ve sakallarını kina ve ketem ile boyardı” dedi.

Imam Buhârî Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek sakal başlarında, çenesinde beyaz killar olduğunu; Imam Müslim de Enes’ten (radıyallahu anh], Nebî-yi muhterem hazretlerinin sakal başlarında, çenesi üstünde ve başında beyaz kılların olduğunu, bunların toplamının yirmiyi bulmadığını rivayet etmişlerdir.

Enes b. Mâlik [radıyallahu anh] rivayet ediyor: Ben Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek baş ve sakallarında on dörtten fazla beyaz kıl saymadım.

Simak b. Harb (radıyallahu anh] anlatıyor: Semüreoğlu Cåbir’den, Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) beyaz kıllar soruldu. O, “Mübarek başlarına yağ sürdüğü vakit killar birbiri ile kaynaşir, beyaz görünmez ise de yağ sürmediği zaman beyazlar gözükürdü” diye cevap verdi.
Abdullah b. Omer (radıyallahu anh] rivayet ediyor: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem] beyaz kılları yirmiye yakındı”

Ibn Abbas (radıyallahu anh] anlatıyor: Ebû Bekir, Resulullan Efendimiz’e (sallallahu aleyhi vesellem), “Saçınız sakaliniz ağardı” demişti. Allah’ın elçisi, “Hûd, Vâkıa, Mürselât, mme yetesaelún, izeşşemsű küvvirât sûreleri beni kocatip saçımı sakalımı ağarttı” buyurmuşlardır.

• Peygamberimiz kiyamette Makâm-ı Mahmûd’un sahibi ve aynı zamanda şefaati makbuldür. Cenâb-ı Hak Fetih sûresinin 2. âyetinde: “Geçmiş gelecek sehv ü hatasını affedeceğini” bildirmiş olduğundan kıyametten zatına bir zarar yok, ancak ümmetinin halini düşünerek saçları agarmıştır. Müzzemmil süresi 17. âyetinde kıyametin, çocukları kocamış hale getireceği bildirilmiştir.
33/5-6. Ribab kabilesinden Ebû Rimsetü’t-Teymî [radıyallahu anh) anlatıyor: Oğlumla birlikte Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi vesellem) geldim, o bana gösterildi. Ben onu görür görmez “Bu Allah’ın nebisidir” dedim. Üzerinde iki yeşil elbise vardı, başında ve sakallarında birkaç ak kil kırmızımtırak görünüyordu.
• Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek isimleri geçince buyüklemek ve salavat getirmek gerekir.

Ebu Davud, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) sakallarını kınaladığını kaydetmiştir. Bu hususta çeşitli rivayetler vardir. Müslim’in el-Câmiu’s-Sahih’ini şerheden Muhyiddin-i Nevevi, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) sakallarını bazan boyayıp bazan bırakmıştır; kim ne durumda görmüşse ona göre rivayet ettiğini kaydetmiştir.

Osman b. Mevheb (radıyallahu anh] anlattı: Ebû Hüreyre’den (radiyallahu anh), “Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kıllarını kına ile boyadı mı?” diye sordum. O, “Evet (boyarlardı)” dedi. 24 Necm 53/38; En’âm 6/165.

. Sahabeden Besir b. Hasâsiye’nin eşi Cehzeme (radıyallahu anha] anlatıyor: Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) evinden çıkarken güneşi doğar gibi gördüm. Başlarının saçlarını sıvazlıyor ve kuruluyordu. Çünkü gusül etmişlerdi. Başlarında kınadan veya kina boyasından iz vardı..

. Enes bin Malik (radıyallahu anh) rivayet ediyor. Peygambe efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) saclarının kınalanmış olduğunu gördüm.”
.
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) torunları (Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin ve ashâb-ı kirâmın büyüklerinden bazıları saç ve sakallarını boyarlardı.
Bazı bilginler “boyanmamalı” demişler ve Peygamber Efendimiz’in, (sallallahu aleyhi vesellem), “Bir kimse İslâm’da sakal ağartsa kıyamette onun ak sakali kendine nur olur” anlamında bir sözünün olduğunu rivayet etmişlerdir.
Hz. Ali, Seleme b. Ekva’, Übey b. Ka’b (radıyallahu anhum) ve önde gelen bazı sahabilerin boyamadıkları rivayet edilmiştir.
Taberânî, İbn Mesud’dan, Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) ak sakali boyamayı sevmediğini nakletmiştir. Muhaddisler, Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem), “Müşriklere benzemeyin” emirlerine uyarak boyamak iyidir, bulunduğu memlekette âdet değilse boyamakla meşhur olmamak için boyamamak iyidir. Fakat siyahla saç ve sakal boyamak tahrimen mekruhtur. Bazıları ise kadınlara câiz olduğunu söylemişlerdir.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir