Makbul Niyet
Nakşibendî yolunun büyüklerinden Mevlâna Halid Bağdâdî [kuddise sırruhû] Hak yolcusunun niyet edebini şöyle açıklar: “Mürid, öncelikle kalbini mürşidi vesilesiyle, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah’a yöneltmelidir. Bunu da sadece Hak Teâlâ ve O’nun rızası için yapmalıdır. Yani niyeti dünya ve ahirete ait birtakım çıkar ve maksatlar olmamalıdır. Evliyalık, insanları etkilemek, irşat etmek, bâtınî haller gibi Allah Teâlâ’nın rızası dışındaki gayelerden hiçbiri olmamalıdır. Allah Teâlâ’ya yönelmekteki maksat, ancak O’na kulluk etmek olmalıdır.”

Semerkand Takvimi

🔥13 Defa Okundu

Bâhiš Muhammed

Araştırmacı Yazar. 3 hizmet vermektedir. 1 - Web Site Tasarımı 2 - Makale Yazarlığı 3 - SEO Hizmeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir