Selmân-ı Fârisî’nin Müslüman Oluşu ve Efendimizin Fidanlara Can Vermesi

Selmân-ı Fârisî (r.a) Brûsa ’da (?) iyi kalpli ihtiyar bir kişiye hayli hizmet etmişti. O ihtiyar adam ölümüne yakın,

Selmân! Bundan sonra İsa (a.s) dininin hükmü bitti. İncil ve diğer kitaplar da âlemlerin ulusu Mekke’de peygamber olup sonra kara taşları ve çevresinde uzun hurma ağaçları bulunan yere göçecektir.

O son peygamberin üç alameti vardır.

  1. Sadaka Almaz
  2. Hediye Alır
  3. İki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü bulunur.

(Bakınız: #Efendimizin Peygamberlik Mührü Detaylı Anlatım)

Eğer dünya ve ahiret saadetini kazanmak istersen benim ölümümden sonra buralarda durmayıp insanların ve cinlerin hayırlısı olan Peygamberin yanına gidip onun ashabı arasına katıl” demiş. O da o pir öldükten sonra bir kafileye katılıp Arap ülkesine doğru yol aldı.

Lakin o kafile, Selman ’ı Vâdilkurâ’ da esir diyerek bir Yahudi ’ye sattılar. O Yahudi’nin Benî Kurayza ’dan amcazadesi Selman ’ı satın alıp Medine-i Münevvere’ ye getirdi. Selman, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Medine’ ye göçtüğünü duydu, böylece yanına gelerek üç alameti görünce hemen Müslüman oldu.

Selmân-ı Fârisî’nin Peygamber Efendimiz’ in 3 Alametini Görmesi

Abdullah b. Büreyde (r.a) naklediyor:

Pederim Büreyde ’den duydum, şöyle anlatmıştı:

Peygamberimiz (s.a.v) Medine’ye gelince Selmân-ı Fârisî üzerinde taze hurma bulunan bir sofrayı Peygamberimizin önüne koydu.

Peygamber Efendimiz, “Bu nedir?” diye sorunca, Selmân (r.a), “Sana ve ashabına sadakadır” dedi. Peygamber Efendimiz “Onu kaldır, çünkü biz kesinlikle sadaka vermeyiz” buyurdu Selmân da kaldırdı.

Ertesi gün Peygamber Efendimizin önüne böyle bir sofra daha getirdi. Peygamberimiz yine, “Bu denir?” deyince Selmân “Size hediyedir” dedi. Bunun üzerinde Peygamber ashabına, “Beraber yiyelim” buyurdular.

Selmân Efendimiz ‘in sırtındaki peygamberlik mührüne baktı. (Hak peygamber olduğunu anlayıp) İslamiyet’le müşerref oldu.

O sıralar Yahudi’nin bahçesini sulamakla meşguldü.

Selmân-ı Fârisî’nin Azad Edilmesi 

Hz. Peygamber, Selmân ’ı kölelikten kurtarmak için sahibi olan Yahudi ile görüştü ve pazarlığa girişti. 40 kıyye gümüş, 300 hurma fidanı dikip meyve verince kadar Selman’ın orada çalışması şartıyla satın aldı.

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hz. Ömer (r.a) ile o bahçeye gidip mübarek eliyle 299 fidan dikti, bir tane de Hz. Ömer dikmişti. Hurmalardan 299’u o sene meyve verdi, biri vermedi. Resûlullah Efendimiz onu görünce, “Acaba bu neden meyve vermedi?” dedi. Hz. Ömer “Onu ben dikmiştim” dedi. Bunun üzerine Allah’ın Elçisi o fidanı söküp yenisi dikti. O da o sene meyve verdi.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir