• Dinimizde KISAS Nedir? Dişe Diş Göze Göz

    Dinimizde KISAS, Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralarda da aynısı ile kısas uygulanır. Kim kısas hakkını bağışlarsa bu,...

  • Ölüler Nasıl Dirilir Nasıl Dirileceğiz?

    ölüler nasıl indirilir, Acaba ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir?" dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene ölü halde bıraktı; sonra tekrar diriltti.

  • euzü billahi tefsir

    Eûzü Besmele ‘nin Tefsiri ve Fazileti (Tefsi-i Kebîr)

    Euzü billahi mineşşeytanirracîm sözünün manası İmam Fahreddin Razi’nin (Allah’ın Rahmeti üzerine olsun) Tefsir-i Kebir’inden  anlatmaya çalışalım.   “Euzü billâhi” mübarek sözü, yaratılmıştan yaratana, varlık olan mümkinattan, vacibü’l-vücûda yükselme yoludur. Allah’a (aziz ve celil) yönelme, O’nun...