• Sufi Ne Demek? Sufi Nedir Anlamı Nedir?

  Sufi ne demek? SUFİ muttaki müminin bir diğer ismidir Çeşitli çevrelerde yıllardır yersiz bir münakaşa yapılır durur. Bazıları, sufi nedir kime denir üzerinde gereksiz yere tartışır. Aslında...

 • Tasavvuf Nedir Maddeler Halinde?

  Tasavvuf, dünya adamını Allah adamı yapma sanatıdır. Tasavvuf, kalbi fani şeylerden çözüp Yüce Allah’a bağlamaktır. Tasavvuf, aslını tanımış, benlik engelini aşmış, nefsini ıslah etmiş, ilahi...

 • Kur’an ve Sünnet Sufilikten Nasıl Bahseder?

  Bazı insanlar vardır, duyduğu her meselenin Kur’an ve sünnette geçip geçmediğini sorar. Onlarda anlatılmayan her şeyi dinin dışında sayar. Bu yaklaşım ilmi yetersizlikten kaynaklanır. Tasavvufun...

 • Tasavvufta İlk Hedef: KALP TEMİZLİĞİ

  Kalp temizliği denince ne anlıyoruz? Bu konu dini hayatımızın temelini oluşturduğu halde, her mümin tarafından aynı hassasiyetle üzerine düşülmüyor. Günümüzde, farz ibadetleri yapıp büyük günahlardan...

 • Tasavvuf ve Nefis Terbiyesi Nedir?

  Tasavvuf terbiyesi, Allah ve Rasulünün (s.a.v) öğrettiği edep üzere kurulmuş manevi bir ahlak eğitim sistemidir. Bu sistemin hedefi, takva ve edeple Allah’u Teala’nın rızasına ulaşmış...

 • Tasavvuf ve Tarikat Nedir? İslamda Mezhepler

  Hedefi Allah rızası olan bir hareketin, ilahi ölçülere uyması şarttır. İlahi ölçüler, Kur’an ve Sünnet ile belirlenmiştir. Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçülerin tamamına İslam...