• efendimizin sürme çekmesi hakkında

  Allah İçin Bakmak

  Allah İçin Bakmak Bakışlardaki Edep, İslama uygun bakmak nasıl olur? Bakarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bakmanın edebi nedir? Dinimizde bakmanın adabı nasıldır?

 • Yüksek sesle feryat etmek ile ilgili ses

  Dünyadaki İlk Katil – Habil ile Kabil Olayı

  "Hani onlar Allah'a birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, digerinden kabul edilmemişti.” Kurbanı kabul edilen, Hâbil'dir, kabul edilmeyen ise Kabil'dir. Onların kurban sunmalarının sebebi...

 • Allah’ın cehennemden azat ettiği kul hakkına

  Günahkârın Pişmanlığı Âbidin Kibri

  Günahkârın Pişmanlığı Âbidin Kibri Anlatıldığına göre İsrâiloğulları içinde bozgunculuk ve ahlâksızlığının çokluğu sebebiyle “İsrâiloğulları’nın sefihi” diye adlandırılan biri vardı.

 • Hz. Ebu Bekir'in Adı Hakkında Resim

  Akıl Ve Basiret Nedir?

  Akıl ve Basiret Âlimler ve evliyalar akıl ve basiret kavramlarını birlikte kullanırlar. Onlara göre akıl bir tercümandır. Yani bir alettir. Doğru yönlendirilirse iyi sonuçlara, yanlış...

 • Dinimizde KISAS Nedir? Dişe Diş Göze Göz

  Dinimizde KISAS, Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralarda da aynısı ile kısas uygulanır. Kim kısas hakkını bağışlarsa bu,...

 • Ölüler Nasıl Dirilir Nasıl Dirileceğiz?

  ölüler nasıl indirilir, Acaba ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir?" dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene ölü halde bıraktı; sonra tekrar diriltti.