Bu yazı en son şu tarihte güncellendi

Önsöz 

Merhaba kardeşlerim, bugünkü yazımızda “İslam’a göre çocuğa nasıl isim verilir” onun hakkında konuşacağız. Bir Müslüman çocuğuna nasıl isim koymalı ve yeni doğan çocuğa isim verme usulü nedir gibi soruların cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz.  

İslami geleneklere göre isim nasıl olmalıdır konusunu hadis-i şerifler ile detaylıca anlatarak sizleri  hakkında bilgilendiriyoruz. 

Çocuğa İslam’a uygun bir isim vermek çocuğun anne ve babasının üzerindeki haklarından biridir. Bu hakkı en iyi şekilde yerine getirebilmek için çocuğa ad koyarken çok dikkat edilmeli ve  seçilip verilmelidir. 

Nitekim Allah Resulü  ile ilgili (s.a.v) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. 

Sizler kıyamet gününde isimlerinizle ve babalarının isimleriyle çağrılacaksınız; binaenaleyh  koyunuz. 6 

Bu Hadis-i Şerif bizlere  en iyi şekilde anlatmaktadır. 

? 

 isim koyulurken ne zaman koyulması gerektiği her zaman akıllara takılan soru olmuştur.  mi yoksa doğumunun yedinci gününde isim vermek mi sünnettir? 

Sünnet olan  yahut doğduğu gün isim koymaktır.  

Yedinci günü müstehap olması şu hadisten dolayıdır:  

Amr bin. Şuayb babasından ve dedesinden rivayet ediyor. Dedesi diyor ki:  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) , saçının tıraş edilip akika kurbanının kesilmesini buyurdu. 1

 

İslam’a göre çocuğa nasıl isim verilir konusu en iyi şekilde öğrenebilmek için yedinci günü neler yapılması gerektiğini öğrenmek gerekir. 

Semüre bin Cündeb radıyallahu anhden: Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

Yeni doğan her çocuk akikasına bağlıdır; yedinci gün akikası kesilir, saçı tıraş edilir ve ismi konur. 2

 

 hem yukarıda geçen Ebu Musa hadisinden, hem de şu hadisten dolayıdır: 

Enes (r.a) diyor ki: Allah’ın Resulü (s.a.v): 

Bu gece bir oğlum oldu; ona atam İbrahim’in (s.a.v) adını koydum, dedi.3 

Bu Hadis-i Şerif ile doğduğu ilk günde çocuğa isim vermek gerekir mi gibi sorulara doyurucu bir şekilde cevap verilmiştir. 

Doğan Çocuğa Hurma Yedirmek  

Enes (r.a) diyor ki:

Ebu Talha’nın bir çocuğu oldu onu Peygamber Efendimiz’ e (s.a.v) getirdim; damağına hurma çaldı, adını Abdullah koydu. 4

 

Sehl bin Sa’d es-Saidi (r.a) diyor ki:

Ebi Üseyd doğunca onu Efendimiz’e (s.a.v) getirdiler. Peygamber onu kucağına koydu, babası Ebu Üseyd de oturuyordu. Peygamber (s.a.v) önündeki bir şeyle oyalanınca Ebu Üseyd, çocuğun alınıp eve götürülmesini emretti. Evine götürdüler. Peygamber (s.a.v) durumu fark edince, çocuk nerede, dedi. Ebu Üseyd de onu eve götürdük, ya Allah’ın Resulü, dedi. Peygamberimiz, adı nedir, dedi. O da bir isim söyledi. Peygamberimiz, hayır, onun adı Münzir’dir, dedi. 

Ona o gün Münzir adını verdi. 5

 

Ebu-d derda (r.a): Allah’ın Resulü şöyle buyurmuştur: 

Sizler kıyamet gününde isimlerinizle ve babalarının isimleriyle çağrılacaksınız; binaenaleyh güzel isimler koyunuz. 6 

Allah Teâlâ’nın En Sevdiği İsimler 

Çocuklara güzel isim koymak hakkında hadis-i şerifler doğrultusunda sünnet olduğunu öğrendik. Peki, Allah’ın en sevdiği isimler nedir? 

İbn. Ömer (r.anhum): Allah’ın Resulü: 

Allah Teâlâ’nın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman’dır, buyurdu. 7

? 

İslam’a göre çocuğa nasıl isim verilir ile ilgili akıllara en çok takılan sorulardan biri de Peygamber efendimizin ismi veya peygamberlerin ismi çocuklara verilir miÇocuklara peygamber adlarının verilmesi doğru mudur? 

Cabir (r.a) diyor ki:

İçimizden bir adamın çocuğu oldu; ona Kasım ismini verdi. Ona: Seni Ebu-l Kasım diye çağıramayız bu senin için iyi değildir, dediler. Durum Allah’ın Resulüne bildirilince; 

Çocuğuna Abdurrahman adını ver, dedi. 

Not: Çünkü Ebu-l Kasım, Peygamberimizin künyesidir; karışıklık ve saygısızlık olabilirdi. 8

Sahabe Ebu Vuheyb el-Cüşemi (r.a): Allah’ın Resulü şöyle buyurmuştur: 

 verin. Allah Teâlâ’nın en çok sevdiği isimler ABDULLAH ve Abdurrahman’dır 

 

Herkes çocuğuna isim verir peki, İslam’a göre çocuğa nasıl isim verilir ve Peygamberimize göre  ve ? 

Manası en doğru olan isimler: Haris (Ekinci) ile Hemmam (Tasalı) dır.  

: Harb (savaş) ve Mürre (acı) dır. 9

Hadis Kaynakları 

(1)Tirmizi, Edeb, 2832. 

(2) Ebu Davud, Dahaya, 2837, 2838; Nesei, Adahi, 7/166. 

(3) Müslim, Fedail, 2315. 

(4)Buhari, Akika, 5470; Müslim, Adab, 2144. 

(5) Buhari, Edeb, 6191; Müslim, Adab, 2149. 

(6) Ebu Davud, Edeb, 4948. 

(7) Müslim, Adab, 2132  

(8) (Mütercim). 

(9) Ebu Davud, Edeb, 4950; Nesei, Hayl. 6/218, 2184 2149. 

🔥36 Defa Okundu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir