İlmin Kaynakları
İlmi elde etmenin yolları başlıca üçtür. Akıl, salim duyu organları ve doğru haber. Biz insanlar bu sebepler vasıtasıyla bir şeyin varlığına, hakikatine vâkıf olabiliriz.
Akıl, ilâhî bir bağıştır. İnsana mahsus latif bir kudrettir ki, insan bununla ilim elde etmeye ve idrake elverişli olur. Sezgi, vicdan, tecrübe, kıyas gibi şeyler de ilim elde etme yolarından iseler de bunlar müstakil olmayıp akla dayanmaktadırlar. Salim duyu organları, işitme, görme gibi duyulardır ki onların sıhhatli bir şekilde çalışması, ilmi elde etmenin bir yoludur.
İlmi elde etmenin üçüncü yolu da doğru haberdir. Bu da iki kısımdır. Birinci kısım, yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haberdir. Buna “haber-i mütevâtir” denir. Mesela görmediğimiz ülkeler ve milletler hakkında bilgiyi böyle mütevâtir haberlerle ediniriz.
İkinci kısım, yüce peygamberlerin verdikleri haberlerdir. Hem kendileri hem de ümmetleri için ilmin en önemli ve doğruluğu şüphesiz kaynağı da bu yüce peygamberlerin mazhar oldukları vahiy ve ilhamdır.
Semerkand Takvimi

🔥24 Defa Okundu

Bâhiš Muhammed

Araştırmacı Yazar. 3 hizmet vermektedir. 1 - Web Site Tasarımı 2 - Makale Yazarlığı 3 - SEO Hizmeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir