İhsan İsminin Anlamı Nedir? İman » İslam » İhsan Nedir Kısaca

İhsan isminin anlamı nedir sorusunun cevabına geçmeden önce isimler hakkında bir kaç bilgi aktaralım. İsimlerin kişilerin üzerinden etkilerinin olduğu İslami kaynaklarda belirtilmiştir. Fakat bir ismin tecellisinin kişide görülmesi için o ismin manası bilinerek ve o amaç ile konulması lazımdır.

Örnek: Fatih, açan, çözen ve fetheden manasına gelmektedir. Osmanlı zamanından İslami ilimlere çok değer verildiğinden bu gibi konulara her zaman dikkat edilirdi. Nitekim Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethetmiş ve böyle büyük bir sorunu çözmüştür.

O zaman isimlerin anlamlarını bilmek ve o doğrultuda koymak gerekir. Bu yazımızda ihsan isminin anlamı hakkında bilgi vereceğiz. İnşallah faydalı olur.

İhsan İsminin Anlamı Nedir?

İhsan isminin kökü “hasüne” kelimesinden gelmektedir. “Hasüne” kelimesi güzel oldu ve hoş oldu gibi manalara gelmektedir. Bu filin türemiş haline olan “ahsene” kelimesi ise yardım etti, iyilik yaptı ve güzel davrandı manasında kullanılmaktadır. Bu fiilin mastarı ise konumuz olan “ihsan” kelimesidir. Yani yardım etmek, iyilik yapmak ve güzel davranmak gibi manalarda kullanılabilir. Bu fiilin faili ise “muhsin” kelimesidir. Fail kalıbı yapan kişiyi belirttiğinden dolayı muhsin isminin anlamı ise yardım eden, iyilik yapan ve güzel davranan gibi manalara gelmektedir.

İhsan isminin anlamı İslamda yerine göre başka manalarda da kullanılır. Bunlardan biri ise İslam, İman ve İhsan üçlüsünde ki ihsan kelimesinin anlamı farklı boyuttan bakılmaktadır. Bu gibi şeylerde Arapça dilinin zenginliğinden kaynaklanmaktadır.

O zaman sırasıyla bu üçlüyü açıklayalım inşallah.

İman » İslam » İhsan Nedir Kısaca?

Allah Teâlâ, önce bazı şeylere inanmamızı, kabullenmemizi emir buyurmaktadır ki buna iman ve inanç esasları denilir.

İmandan sonra bizlere bazı şeyleri yapmamızı ve bazı şeylerden de sakınmamızı istemektedir ki buna da İslâm denir.

Sonra da O’nu görüyor gibi veya O’nun bizi gördüğünü bilerek yapmamızı istiyor. Buna da “ihsan” denir.

İman İslam ve İhsan Kelimesinin Anlamı

İman, inanmamız gereken şeylerin tamamıdır.

Bu da yüce Allah’ın varlığına, birliğine, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, bütün iyilik ve kötülüğün bir kaderle meydana geldiğine inanmaktan ibarettir.

İslâm da yapmamız ve sakınmamız gereken şeylerin tamamıdır.

Yani Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) O’nun peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve hac yapmak demektir. Bir de sakınmamız gereken şeyler vardır ki bunlar da haram ve günah sayılan şeylerdir.

İhsan Anlamı: Emirleri yaparken veya yasaklardan sakınırken de her zaman O’nun huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir.

Semerkand Takvimi

http://www.semerkand.com.tr/takvim/

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir