Haramlar Helâller Şüpheliler

dua eden kişi

Haramlar Helâller Şüpheliler

Mutasavvıf âlimlerden Hâris el-Muhâsibî (kuddise sırruhû) şöyle diyor: “Allah’ın kitabının bize farz kıldığı şey, (muhkem, anlamı açık âyetlerdeki) emir ve yasaklarının hükmünce amel etmek, O’nun vaatleri karşısında ümit ve korku içinde olmak, müteşâbih (anlamı kapalı) âyetlere iman etmek, kıssalarından ve misallerinden ibret almaktır. Bunu yaptığın zaman cehalet karanlığından kurtulup ilim nuruna, şüphe azabından da yakînin ferahlığına erişirsin.
Allah Teâlâ buyuruyor ki: ‘Allah, iman edenlerin yardımcısıdır, onları karanlıklardan (kurtarıp) nura çıkarır’ (Bakara 2/257). Bu inceliği ancak akıl (ve izan) sahibi olup Allah’tan onu isteyenler farkedebilir ki onlar açık hükümlere uyarlar ve şüphe edilen şeyden de uzak dururlar.
Resûlullah da (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurur: ‘(Şurası muhakkak ki) haramlar apaçık bellidir, helâller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helâl olduğu) şüpheli olanlar vardır.’ Bunların terkedilmesi, alınıp yapılmalarından daha hayırlıdır” (Risâletü’l-Müsterşidîn).
Semerkand Takvimi

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir