Hanefi Mezhebine Göre Namaz Nasıl Kılınır? 10+ Madde

Hanefi mezhebine göre namaz nasıl kılınır adlı yazımıza hayırla geldiniz. Bu yazımızda baştan sonra hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır sorusunun cevabını vereceğiz. İnşallah faydalı olur.

Hanefi mezhebine göre namaz nasıl kılınır maddeler halinde anlatımı şöyledir:

  1. İftitah Tekbiri
  2. Sübhaneke Duası
  3. Eûzü Besmele
  4. Fatiha
  5. Fatiha’dan Sonra Okunacak Sure
  6. Rükû
  7. Rükûdan Sonra Ayakta Beklemek
  8. Secde
  9. Namazda Oturuş
  10. Namazda Otururken Okunan Dualar

Hanefi Mezhebine Göre Namaz Nasıl Kılınır?

Erkek, namaza başlamak istediği zaman, ellerini (elbisenin) yenlerinden çıkarır. Sonra kulak hizasına kaldırır ve niyet ederek med yapmadan tekbir alır.

Med yapmak: Tecvid ilminde bir harfi uzatarak okumak demektir. Burada, tekbirin lafza-i celâlindeki yani “Allahü” lafzındaki hemzenin yani “a” harfinin uzatarak okunması kastedilmektedir. Arapça’da bu harfin uzatılması “Allah en büyük müdür?” şeklinde soru anlamı oluşturur ki bunu kasten yapmak küfrü gerektirir. Bu sebeple “a” harfinin uzatılarak okunması caiz değildir.

İftitah Tekbiri Nedir Nasıl Alınır?

Hanefi mezhebi namaz başlangıcında “Sübhanallah” gibi Allah Teâlâ’ya özel her türlü zikir ile tekbiri getirerek namaza başlaması sahihtir. (Tekbiri) Arapça söylemekten acizse Farsça (veya başka bir dille) söyleyebilir. Ancak Arapça’ya gücü yetiyorsa Farsça (veya diğer dillerdeki) sözlerle başlaması sahih olmaz. Onunla (Farsça’yla yani Arapça’dan başka diğer dillerle) kıraat sahih değildir.

Sübhaneke Duası

Hanefi namaz kılınışı anlatırken ilk başta iftitah tekbirini ve nasıl alındığı aktardık. Şimdi ise iftitah tekbirinden sonra okunacak olan istiftah duasını anlatacağız.

İftitah tekbirinden hemen sonra sağ elini sol elinin üzerine koyarak göbeğinin altında bağlar ve “İstiftah duasını” okur.

Sübhaneke duası okunuşu: “Sübhânekellahümme ve bi-hamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke ve lâ ilâhe gayrük.”

Bu duayı her namaz kılan (yani hem imam hem cemaat) okur.

Eûzü Besmele

Sonra gizlice eûzüyü okur. Bunu muktedî değil mesbûk söyler.

Muktedi nedir? Cemaatle kılınan namazın ilk rekâtına yetişen kişidir.

Mesbuk nedir? İlk rekata yetişemeyen kişidir.Mesbûk, selâmdan sonra namaza devam edip eksik rekatları tamamlarken ilk rekatta euzüyü söyleyerek devam eder.

Bayram namazlarında ilk rekatta alınan tekbirleri erteler (yani Sübhaneke duasından sonra Fatiha’dan önce alır). Sonra besmeleyi gizli söyler ve her rekatta Fatiha’dan önce besmele okur.

Fatiha

Hanefi namazı nasıl kılınır konulu içeriğin 4. maddesi fatihadır. Kişi istiftah duasını okuduktan sonra fatiha’yı okur, (sonunda) imam ve cemaat sessizce “amin” der.

Fatiha’dan Sonra Okunacak Sure

Hanefi namazı kılarken fatihadan sonra bir sure veya üç ayet okur.

Rükû

Sonra tekbir alarak rükûa eğilir. Rükûda ta’dil-i erkana riayet ederek, başıyla beli aynı hizada, elleriyle dizlerini tutarak, parmaklarını açarak durur.

Namazda rükuda ne denir?

üç defa “sübhâne rabbiye’l-azim” derki bu en azıdır (beş, yedi, dokuz gibi daha fazla da söyleyebilir).

Rükûdan Sonra Ayakta Beklemek

“Semiallahu limen-hemideh, rabbenâ leke’l-hamd” diyerek başını kaldırır. ve tam olarak ayakta durur. (Bu duayı) imam veya tek başına kılan söyler. İmama tâbi olan, sadece, “Rabbenâ leke’l-hamd” der.

Secde

Hanefilere göre namaz nasıl kılınır sorusunun cevabının yarısına geldik. Kişi rükûdan kalktıktan sonra secdeye eğilirken tekbir alır.

Secde nasıl yapılır? Kişi önce dizlerini, sonra ellerini, sonra da ellerinin arasına başını koyar. Burnu ve alnıyla birlikte, mutmain bir şekilde secde yapar. Namazda secde de ne denir? En az üç defa tesbih yapılır (sübhâne rabbiye’l-a’lâ, denilir). Cemaat kalabalık değilse (secdede) karnını dizlerinden, kollarını koltuk altından uzak tutar. El ve ayak parmaklarını kıble tarafına çevirir. Kadın (secdede) kapalı durur. Karnını dizlerine bitiştirir.

Namazda otururken eller nasıl olmalı? İki secde arasında ellerini dizlerinin üzerine koyarak, mutmain bir şekilde oturur. Sonra yere ellerini koymadan ve oturmaksızın, tekbir getirerek, doğrulmak için başını kaldırır.

İkinci rekât da birincisi gibidir. Şu kadar var ki Sübhâneke’yi okumaz ve eûzüyü söylemez.

Hanefiler nasıl namaz kılar konusunda bir rekatın nasıl kılınacağını anlattık. Diğer rekatlarda az çok bir şeyin değişmesi ile neredeyse aynıdır. Devam etmeden önce ilk başta namazda elleri kaldırmak hakkında bilgiler vereceğiz.

Namazda Elleri Kaldırmak Ne Zaman Sünnet Olur?

Namazda elleri kaldırmak sadece namaza başlarken, vitirde Kunut tekbirinde, bayramda zevâid tekbirlerinde, Kabe’yi gördüğünde, Hacerülesved’i selâmlarken, sa’y esnasında Safa ve Merve tepelerinin üzerine çıktığında, Arafat’ta ve Müzdelife’de vakfe yaparken (duada), ilk ve orta cemrede (şeytan taşlama), namazlardan sonra tesbihat yaparken (dua esnasında) sünnet olur.

Zevaid Tekbirleri Nedir? Bayram namazlarında iftitah tekbiri ve intikal tekbirlerinin dışında getirilen vâcip tekbirlerdir. Bu tekbirlerde ellerin kaldırılması sünnettir.

Tavafa başlarken, Hacerülesved’in hizasına gelindiğinde ona doğru elleri kaldırıp, “Bismillah Allahuekber” diyerek selamlamak sünnettir. Buna istilâm denir.

Namazda Oturuş| Tahiyyat Oturuşu

Hanfilerde namaz nasıl kılınır konumuzda birinci rekatı bitirmiştik. Şimdi ise ikinci rekatta yapılan namazda oturuş diğer adıyla tahiyyat oturuşu hakkında bilgiler vereceğiz.

Namazda oturuş şekli: Erkek, ikinci rekâtın secdelerini bitirince, sol ayağını yayarak üzerine oturur. Sağ ayağını ise diker ve parmaklarını kıble tarafına yöneltir. Ellerini dizlerine koyar ve parmaklarını serbest bırakır (bitiştirmez). Kadın ise teverrük oturuşu yapar.

Ettehiyyatü Duası | Teşehhüd Duası

Hanefi namazı nasıl kılınır yazımızda ki son madde ise ettehiyyatü duası yani teşehhüd duası okumaktır. (Erkek ve kadın ve oturuşta) İbni Mesud’un (radıyallahu anh) rivayet ettiği teşehhüdü okur. Kelime-i şehadet esnasında sağ elin işaret parmağıyla işaret eder. Nefiy (olumsuzlama) esnasında (lâ ilâhe derken) parmağını kaldırır, isbat (olumlama) esnasında ise (yani illallah derken) parmağını kaldırır, isbat (olumlama) esnasında ise (yani illallah derken) indirir. İlk oturuşta teşehhüdden başka bir şey okumaz.

Ettehiyyatü duası türkçe okunuşu ve yazılışı: et-Tahiyyâtü lillahi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât. es-Selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. es-Selâmü aleynâ ve âleyna ve alâ ibâdillahi’s-salihin. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

Namazda Otururken Okunan Dualar

Namazda otururken okunan dualar bulunmaktadır. Nasıl namaz kılınır hanefi mezhebi olarak öğrenmek isteyen herkesin bu duaları bilmesi ve okuması gerekir.

Namazda otururken okunan dualar: İlk iki rekâttan sonraki rekâtlarda sadece Fâtiha’yı okur. (En sonunda) oturur ve teşehhüdü okur. Sonra Peygamber Efendimiz’e (sallahu aleyhi ve sellam) salavat okur. Kur’an ve Sünnet’e benzer sözlerle dua eder. Sonra da, “es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek ve daha öncede geçtiği üzere yanındakilere niyet ederek sağa ve sola selâm verir.

Hanefi mezhebine göre beş vakit namaz nasıl kılınır hakkındaki yazımızın sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Bir başka yazımızda görüşmek üzere, kendinize ve namazlarınıza iyi bakın, vesselam…

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir