Fatihadan Sonra Âmin Demenin Hükmü Nedir?

Fatiha'dan sonra âmin demenin hükmü için bismillah hat

Merhaba kardeşlerim, “Fatiha’dan sonra âmin demenin hükmü” adlı yazımıza hayırla geldiniz. Bazı kardeşlerimizin  

Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresinden sonra âmin demenin hükmü nedir?”  

Şeklinde soruları olmuş. Onların bu sorularına cevap niteliğinde böyle bir yazı hazırladık Rabbim en iyi şekilde anlatabilmeyi, güzel bir şekilde anlayabilmeyi ve mükemmel bir şekilde amel edebilmeyi nasip etsin. Âmin 

Fatiha’dan Sonra Âmin Demenin Hük Nedir? Sünnet Midir? 

Fatiha bittikten sonra peşinden âmin demek, yapılan dua için güzel görülmüştür ve sünnettir. 

Âmin ne demek diyecek olur iseniz âmin kelimesinin manası 

“Ya Rabbi, duamızı kabul et, isteğimizi yerine getir” demektir. 

Not: Namazda Fatiha’dan sonra “âmin” demek sünnettir 

Âmin Kelimesinin Önemi ve Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler 

Yahudilerin Âmin Kelimesine Olan Hasedi 

Allah’ın Resulü buyurmuştur ki: 

“Yahudiler, sizin selam alıp vermenize ve imamın arkasında Fatiha’dan sonra “âmin demenize haset ettikleri kadar hiçbir şeye haset etmezler.” 

Peygamber Efendimize Verilen Hediye Âmin Demek 

Allah’ın Resulü âmin kelimesinin önemi ile ilgili bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâlâ bana üç şey verdi; bunlar şunlardır: 

  1. Namazda (melekler gibi) saf oluşturmak.
  2. Selâmlaşmak. Cennet ehlinin selâmlaşması da bu şekilde olacaktır.
  3. Duadan sonra ‘âmin‘ demek.

Allah Teâlâ bu üç şeyi benden başka hiçbir peygambere vermedi. Ancak ‘âmin‘ demeyi Musa ile Harun’a da öğretti. Musa dua eder, Harun da ‘âmin derdi. “ 

Duanın Peşinden Âmin Demenin Fazileti 

Hz. Peygamber bir adamın iştiyakla dua ettiğini işitti. Kendisini biraz dinledikten sonra, 

“Eğer tamamlarsa kendisine (istediğinin verilmesi) vacip oldu” buyurdu. Orada bulunanlardan biri, 

“Ne ile tamamlarsa kendisine vacip oldu?” diye sorunca, Allah’ın Resulü, 

Duasının peşinden âmin derse, isteğinin verilmesi vacip olur” buyurdu. 

Âmin Demek Kâğıda Mühür Vurmaya Benzer 

Hadisi rivayet eden Ebû Züheyr en-Nümeyrî (r.a] şöyle demiştir ki: “Duadan sonra âmin demek, kâğıda mühür vurmaya benzer.” 

Bu sözün Hz. Peygamber’e ait olma ihtimali de vardır. 

Âmin Kelimesinin Okuyuş Şekilleri 

Âmin” lafzı, ilk harfi uzatarak okunduğu gibi “emin” şeklinde çekmeden de okunabilir. Meşhur olan birinci okuyuştur. 

Âmin İsmi Nereden Gelmektedir Ve Manası Nedir 

Âmin lafzının yüce Allah’ın isimlerinden biri olduğunu söyleyen âlimler de vardır. 

Âmin sözünün manası, “Allah’ım, duamı kabul et” manasındadır. Ayriyeten âmin sözünün manası, “Bu şekilde yap” veya “öyle olsun” anlamlarını da kapsamaktadır 

Hafiz Münzirî [rahimehullah), et-Terğîb veʼt-Terhîb adlı eserinde böyle demiştir. 

Beyzâvî der ki: Âmin sözü Kur’an’dan bir ayet değildir. Bunda bütün âlimler görüş birliği içindedir. Fakat Fatiha süresini âmin ile bitirmek sünnettir. 

Fatiha’dan Sonra Âmin Demek Nereden Geliyor 

Fatiha’dan sonra “âmin demeyi Allah’ın Resulü Hz. Cebrail (as] Öğretmiştir. 

İmam, kıraati açık olan namazlarda, Fatiha’dan sonra açıkça “âmin der (İmam Şafii’ye göre böyledir). Vâil b. Hucr’un (r.a) rivayet ettiği hadiste, 

Allah’ın Resulü Fatiha’yı bitirince hemen peşinden sesli olarak âmin derdi. 

İmam Ebû Hanîfe’ye göre: Hanefi mezhebine göre imam Fatiha’dan sonra bir şey demez. Ancak ondan gelen meşhur görüşe göre, imam Fatiha’dan sonra gizlice âmin der. 

Bunun delili sahabeden Abdullah b. Mugaffel ve Enes bin Malik’ten (r.a) gelen rivayetlerdir. 

İmam Mâlik’ten gelen meşhur görüşe göre, kıraati açık olan namazda imam “âmin demez. 

İmamla birlikte cemaat de “âmin der. Bunu şu hadis-i şeriften anlıyoruz: 

“İmam namazda Fatiha okurken ‘veladdâllîn’ deyince, sizler de ‘âmin‘ devin. Hiç şüphesiz o anda melekler de ‘âmin‘ derler. 

Kimin âmin duası meleklerin âmin‘ duasına denk gelirse, geçmiş günahları affedilir.” 

Hayırlara muvaffak olmak ancak yüce Allah’ın yardımı ile mümkündür. Kulunu doğru yola ulaştıran O’dur. 

Son Söz 

Fatiha’dan sonra âmin demenin hükmü adlı yazımızın sonuna geldik. Allah Teâlâ, hakikatin kaynağı efendimiz Muhammed’e, (s.a.v) sonra onun tertemiz ailesine ve hak yolun delilleri olan ashabına en mükemmel şekliyle salât ve selâm etsin. 

Nevâkît, 71 

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir