Evlilikte Görüşme Ve Aracı Nasıl Olmalıdır?

Evlilikte görüşme ve aracı nasıl olmalıdır ile ilgili görüşen çift resmi

Soru: Evlilikte görüşme ve aracı nasıl olmalıdır?

Kişinin evlenmek istediği kızı, kızın da erkeği görmesi sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) evlenmek isteyenlere, alacakları kızı önceden görmelerini, bunun ileride anlaşmaları için faydalı olduğunu söyleyerek şöyle buyurmuştur.

“Allah, bir erkeğin kalbine, (nikâhı helal olan) bir kadınla evlenme düşüncesi koyarsa, ona bakmasında bir günah yoktur.”1

Bir kızla evleneceğini söyleyen Mugîre b. Şu’be’ye (r.a) Peygamber Efendimiz (s.a.v) alacağı kızı görüp görmediğini sormuş, o da görmediğini söyleyince,

“Git onu gör, ileride anlaşmanızın sürekliliği için, bu ikinize de iyidir”2 buyurmuştur.

İslam’a göre evlenme niyetinde olan kız ve erkek ancak kızın yakın akrabalarından birinin yanında özel görüşme yapabilirler, tanışıp konuşabilirler. Bir defa görüşmek yeterli olmadı ise tekrar aynı şartlarda görüşme yapılabilir.

Erkek evlenmek istediği kızın yalnız yüz ve ellerine bakabilir. Zira yüz ve ellerin görülmesi kadının güzelliğini ve bedenin arzu edilene uygun olup olmadığını anlamak için yeterlidir.3

Damat ve gelin adaylarının tanınması için aile çevresi de yardım olmalıdır. Adaylar hakkında doğru bilgi elde edilmeli, erkek ve kadının evliliğe mani olacak ve ileride sorun çıkaracak bir durumları varsa, bu önceden tespit edilmelidir.

Yuva kurulurken damat ve gelin adayları hakkında bilinen kusurların söylenmesi gıybete girmez. Mesela, taraflardan biri çok geveze, korkak, cimri, yalancı, huysuz, uyuşturucu veya içki müptelâsı ise, karşı tarafa bu huyların söylenmesi gerekir, bu kusurları söylemek haram değil, belki lâzımdır.

Usulsüz Görüşmeler

Evlilikte görüşme ve aracı nasıl olmalıdır konumuz içine usulsüz görüşmelerden bahsetmek istedik.

Hiç bir yabancı kadınla/erkekle eğlenmek ve vakit geçirmek için görüşüp konuşmak, dertleşmek, gizlice buluşmak, arkadaş olmak helal değildir. Bu hiç kimseye hayır getirmez.

Bu tür işler nefse hoş gelse de biraz ince düşünüldüğünde gereksiz olduğu anlaşılır. Bu beraberliklerin sonu hep sıkıntı, zarar ve pişmanlıkla biter. Edep çiğnendiğinde aşk safiyetini yitirir, sevgi zedelenir, kalp huzurunu kaybeder. Bu insan tövbe edip edep dersi alınca gerçek aşktan bir derece tadınca anlar.

Mecazi olsun hakiki olsun, sevgide edep, kalbin bir sevgilide toplanması ve sevginin bölünmemesidir. İnsanda tek kalp vardı. Kalp sevginin sarayıdır; aşkın tahtı orada kuruludur. Orada ancak bir sevgiliye, tek bir sultana yer vardır. İkilik olunca, fitne fesat ve tezatlar başlar. Pek çok tercih arasında kalan bir kalp yaralanır, paralanır, dağılır, düzeni bozulur, tadı kaybolur. Tedavisi zor olur.

Bunun İçin Gençlere Tavsiyemiz Şudur

Kardeşlerim! Evlenme vaktine kadar edebinizi muhafaza edin. Harama girmeyin. Haram ateştir; kimse dayanamaz. Yüce Allah’tan yardım isteyin sabredin

Zamanı gelince ve şartlar hazır olunca iffet ve namusunuzu korumak için evlenmeye niyet edin. Ondan sonra Allah’tan hayırlı nasip isteyin ve o nasibi bulmak için yine edeple arayışa girin. Usulünce görüşün, tanışın. Gönülleriniz kaynaşırsa, birinci adımı atın ve arkasını getirin. Nikâhla yuvaya girin.

Görüştüğünüz kimse ile gönülleriniz kaynaşmaz, dil ve zevklerin uyuşmaz ise, kendinizi ve şartları zorlamayın, işi ilerletmeden ayrılın ve birbirinizi unutun. Kalbinizi alıp yeni nasibinizi aramaya gidin.

“Evlilikte görüşme ve aracı nasıl olmalıdır” adlı yazımızın sonuna geldik, Rabbim bizlere in iyi şekilde anlamayı ve mükemmel şekilde de anladıklarımız ile de amel etmeyi nasip etsin. Amin.

Tevfik ve İnayetiyle

  1. İbn Mâce, Nikâh, 9 (nr. 1864); Ahmed, Müsned, 3/493; İbn Hibbân, Sahîh nr. 4042; Beyhakî, es-sünenü’l-Kübrâ, 7/85; Hâkim, Müstedrek, 3/434.
  2. Tirmizî, Nikâh, 5 (nr. 1087); İbn Mâce, Nikâh, 9 (nr. 1865;) İbn Hibbân, Sahîh, nr. 4043; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübra, 7/84.
  3. Zühaylî, el-Fıkhü’l-İslâmî, 7/23.
Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir