Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül hüsna sırları değişik şekil ve kalıplarla yüce Allah’a nispet edilen isimler yüzlerle ifade edilecek kadar çoktur. Esmaül Hüsna telif türünün ortaya çıkışından itibaren bu isimler gruplandırma temayülleri de belirtilmiştir. İlahi isimler aynı zamanda Allah’ı niteleyen sıfatlar olduğundan bu esmaül hüsna sırları kavramlarının tasnifiyle eskiden beri ilgilenmişlerdir.

Ancak kelam ilminin temel konusu; Cenab-ı Allah’ın varlığı, birliği O’nun kâinat üzerindeki yaratıcı ve yönetici tasarrufu olduğundan ilahi isim veya sıfatlardan bu konuları ilgilendirenler kelam literatürüne alınmış, diğer isimler ve onlara dair konular üzerinde durulmamıştır. Doksan dokuz isim listesini veren rivayetin sıhhatini şüphe ile karşılayan müellifler bile bu listeyi esmaül hüsna için düşünülebilecek dizilerden biri olarak kabul edip içerdiği isimleri tasnif etmeye çalışmışlardır.

İsimlerin bir bölümü birden fazla özellik ve mana taşıdığı için ayrı ayrı gruplarda mütalaa edildiği gibi onları tasnif etmeyi amaçlayan Alimler de farklı açılardan bakış yapmışlar ve değişik yöntemler kullanmışlardır. Bütün müellifler lafzai celalin diğerlerinden farklı bir isim olduğunu kabul etmektedir. Öteki isimlerin hepsi belli köklerden türediği ve belli manaları zat-ı ilahiyyeye izafe ettiği halde tercih edilen telakkiye göre Allah lafzı camit (türetilmemiş) bir isim olup herhangi bir kök anlamı taşımaz. Diğer isimler gerçekte zatı niteleyen sıfatlardan ibarettir; esmaül hüsnanın nitelediği yüce zatın özel ismi olan lafza-i celal ise bütün sıfatların muhtevasına delalet etmektedir.7

Velilerin kalplerini güzel isimlerinin ve esmaül hüsnanın sırları ile nurlandıran, onların kalplerini isimlerinin hakikatlerinin mazharı kılan Allah Teâlâ’ya hamt olsun.

Salat ve selam O’nun seçilmiş Resulüne, bütün peygamberlere ve hidayet yıldızları Alü ashabına olsun.

Esmaül hüsna sırları adlı yazımızın sonuna geldik inşallah. Esmaül hüsna hakkında dev rehber oluşturduk. Merak ettiğiniz bütün bilgileri aşağıdaki yazıdan öğrenebilirsiniz.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir