Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna okunuşu ve anlamı

Allah’ın 99 ismi olarak bilinen esmaül hüsna okunuşu ve anlamı hakkında “Hz. Peygamber’in [s.a.v] buyurduğu “Bunları sayan kimse cennete girer” ibaresinden üç türlü mana çıkarmak mümkündür.

  1. Her kim yüce Allah’ın isimlerini sayarsa, kelime kelime tam bir tazimle, eksiksiz ve fazlasız söylemelidir. Esmaül hüsna isimleri sayarken er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik şeklinde saymalıdır; ya Rahman, ya Rahîm, ya Melik şeklinde değil. Böyle yapan kimse cennete girer. Bu mana avam içindir.
  2. Esmaül hüsnayı sayarken manalarını bilerek ve iman ederek söyleyen içindir. Arapça “İhsa” kelimesi adet itibari ile tek tek saymaktan gelir. Bu da bu mananın ulema için olduğunu gösterir.
  3. Esmaül hüsna isimleri ile amel etmeye niyet eden ve her ismin mucibince hareket eden içindir.

Fakat Ayet-i kerimede, “O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için,

“Sizi bağışladı”

Müzzemmı 73/20

buyrulmuştur. Yani anlaşılacağı üzere buna güç yetirmek imkânsızdır.

Esmaül hüsna okunuşu ve anlamı içerisinde her mananın bir hakikati vardır ve hakikatin de bir hakkı…  Bunu bilen kimse “Allah” deyince anlamını bilir. Kalbi Hak Teâlâ’dan başkasına Aşık olmaz, O’ndan başkasından korkmaz. Rabbü’l alemin’e kalbiyle ve ruhuyla ibadet eder. Bu manayı kutbü’l-meşayih Hoca Bahâeddin Nakşibendi’den (kuddise sırruhü] işittim. İşaret yoluyla buyurdular ki: “Kişi ‘er-Rezzak’ deyince, yeryüzünde bir tek ot yeşermiyor olsa da kalbinde rızık derdi kalmaz.” Bu söz Esmaül hüsna fazileti ve sırları ile ilgili dehşet bilgi vermektedir.

Esmaül hüsna isimlerinin hakikatini ve hakkını bilen kimse için her isimden bir müsemma nasibi vardır. Zira bu kişi, o isimle mazhar olana kadar ismin gerektirdiği şekilde amel eder. Bu, ilm-i ledün ile olan veraset ilmidir, akıl ilimi değildir. Böyle bir kimse, Hz. Peygamberin (s.a.v) buyurduğu:

“Kim bildiği ile amel ederse, Allah ona bilmediği şeyi öğretir”2 

Münâvi, Feyzü’l-Kadîr, nr. 5711.

hadis-i şerifiyle müşerref olur. Yalnızca ism-i şerifleri söylemek ile yetinmez.

Esmaül hüsna okuşu ve anlamı adlı yazımızın sonuna geldik inşallah. Esmaül hüsna hakkında dev rehber oluşturduk. Merak ettiğiniz bütün bilgileri aşağıdaki yazıdan öğrenebilirsiniz.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir