Esmaül Hüsna le İlgili Sözler Beyitler

Nitekim reisü’l-vasilin Mevlana Celaldin-i Rûmî [k.s] esmaül hüsna okunuşu ve anlamı hakkında şöyle demiştir: Ez hevâ hâ key rehî bî câm-i hû Ey zi hû kâni’ şode bâ nâm-i hû Ez sıfat ve’z nâm çe zâyed hayâl V’ân hayâleş hest dellâl-i visâl Dîdeî dellâl bî medlul hîç Tâ ne-bâşed câde nebved ğûl hîç Hîç nâmî bî hakîkat … Okumaya devam et Esmaül Hüsna le İlgili Sözler Beyitler