Esmaül Hüsna le İlgili Sözler Beyitler

Nitekim reisü’l-vasilin Mevlana Celaldin-i Rûmî [k.s] esmaül hüsna okunuşu ve anlamı hakkında şöyle demiştir:

Ez hevâ hâ key rehî bî câm-i hû

Ey zi hû kâni’ şode bâ nâm-i hû

Ez sıfat ve’z nâm çe zâyed hayâl

V’ân hayâleş hest dellâl-i visâl

Dîdeî dellâl bî medlul hîç

Tâ ne-bâşed câde nebved ğûl hîç

Hîç nâmî bî hakîkat dîdeî?

Yâ zi gâf u lâm-i gül gül çîdeî

İsm hândî rev müsemmâ râ be-cû

Meh be bâlâ dân ne ender âb-i cû

Ger zi nâm u harf hâhî bugzerî

Pâk kun hod râ zi hod hîn yekserî

Hiş râ sâfî kun ez evsâf-i hod

Tâ be-bînî zât-i pâk sâf-i hod

Bînî ender dil ulûm-i enbiyâ

Bî kitâb u bî mu’îd ûstâ

BÎ sahîheyn u ehâdîs u ruvât

Belki ender meşreb-i âb-ı hayât

Allah’ın 99 ismi ile ilgili bu beytin Türkçesi:

[O’nun kadehi olmadan isteklerden nasıl kurtulursun? Ey O’ndan sadece Hu adıyla yetinen! Sıfattan ve addan ne doğar? Hayal! Onun hayali kavuşmaya delildir. İşaret ettiği bir şey olmayan delil hiç gördün mü? Yol olmazsa, gulyabani hiç bulunmaz. Hiç gereği olmayan bir ad gördün mü? Ya da “gaf” ve “lam”dan gül derdin mi? Esmaül hüsna da isim okudun, git isimlendirileni ara; ayı yukarıda bil, ırmağın suyundan değil. Adı ve harfi aşmak istersen, kendini kendinden tamamen temizle. Dikkat et!3 Kendini kendine ait özeliklerden temizle, böylece kendi temiz, saf zatını görürsün. Kitapsız, belletici ve hoca olmadan gönlünde peygamberlerin ilimlerini görürsün,4 Onlar Buhari ve Müslim’in kitapları, esmaül hüsna, hadisler ve rivayet edenler olmadan, hatta Ab-ı hayat kaynağında görürler.5

Reisü’t-taife şeyh Cüneyd-i (k.s) esmaül hüsna için demiştir ki:

“Kârîlerle (sadece ezberle meşgul olup manayı ve hakikati bilmeyenlerle) ilişkini kes. Sûfilerle beraber ol.”

Hace Bahaeddin Nakşibend’e [kuddise sırruhü] bu sözde bildirilen “kârî” ve “sûfi”nin manaları nedir, diye sorduklarında şöyle buyurmuştur:

“Kârî isimle meşgul olur. Sûfî ise ismin sahibine yönelir. Öyle ki ismin sahibi ile meşgul olan kimse ‘Allah’ dediği zaman O’nu tanımaya ve bilmeye ulaşır. Böylece marifet bahçesine girer.”

Büyüklerden bir zat bu anlamda şöyle demiştir:

“Dünyada öyle bir cennet vardır ki kim o cennete girerse (ahiretteki) cenneti arzulamaz, Dünyadaki o cennet marifetullahtır.”

Herkes cenneti arzular, cennet ise onu yani marifetullah ehlini arzular. Nitekim Resülullah [s.a.v] bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

“Selman’ın cenneti azulamasından daha çok cennet Selman’ ı arzular. “6

Esmaül hüsna için verilen bu manalar Arifler içindir ve her isminde bu manaya işaret edilmiştir. Allah’ın yardımıyla herkes kendi nasibini alır.

“Her bölük, içeceği kaynağı bildi”. 7

“O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilâh yoktur” 8

Ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah’tan başkası kulluk edilmeye layık değildir. Allah ism-i Şerifi’ni her gün çokça tekrarlayan kimse basiret sahibi olur. Lafzai celal her ismin vasfını ihtiva eden isimdir. İsimlerin ilkidir.

Esmaül hüsna sırları adlı yazımızın sonuna geldik inşallah. Esmaül hüsna hakkında dev rehber oluşturduk. Merak ettiğiniz bütün bilgileri aşağıdaki yazıdan öğrenebilirsiniz.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir