Esmaül Hüsna İle İlgili Hadisler Ayetler

Esmaül hüsna ile ilgili hadisler içine alarak Allah’ın affından ümit var olan kul Ya’küb b. Osman b. Mahmud b. Muhammed b. Mahmud el-Gaznevi el-Çerhi es-Serrezi (Allah TeAlö nefsinin ayıplarını ona göstersin ve yarınını dününden daha hayırlı kılsın) der ki, Rabbü’l-Alemin’i layık olduğu sıfatlarla övmek ve O’nun güzel isimlerini anmak her Müslümana vaciptir. Nitekim esmaül hüsna ile ilgili ayetler şunlardır:

“Yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!”. 8

(A’la 87/1)

En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin”

(Araf 7/ 180 )

Esmaül hüsna ile ilgili hadisler

Allah’ın 99 ismi vardır ki bunlara “Esmaül hüsna” denir, Hz. Resülullah [sallahu aleyhi ve sellem] bir hadis-i şeriflerinde buna işaret ederek şöyle buyurmuştur:

Allah’ın 99 ismi vardır, Bunları sayan kimse cennete girer.1

Buhari, Şurût, 18; Müslim, Zikir, 2; Tirmizî, Daavât, 83.

Şeriat alimleri ve tarikat büyükleri esmaül hüsna’yı Arapça ve Farsça olarak ayrıntılı şekilde açıklamışlar ve esmaül hüsna içerisinde bulunan ismi şeriflerin faydalarını bir araya toplamışlardır.

Biz de türkçe olarak kaleme aldığımız bu esmaül hüsna yazısının hem avama hem de havasa fayda vermesi için dev rehber oluşturduk. Allah’ın Teâlâ izzetine ve kudretine güvenen kulun ümidi Cenabı’ı Hakk’ın, esmaül hüsna’yı yazanı da işiteni lütuf ve keremiyle taklit çukurundan tahkikin yüceliğine ulaştırmasıdır.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir