el-Mâhî Peygamber Efendimiz’in İsimleri

el-Mâhî Peygamber Efendimiz’in İsimleri

Mâhî, “Allah’ın kendisiyle küfrü mahvedeceği kişi” demektir. Bu da Peygamber Efendimiz’in mübarek isimleri arasından biridir. Nitekim hadislerinde Allah Resûlü, “Ben Allah’ın benimle küfrü mahvettiği/yok ettiği Mâhî’yim (küfrü ortadan kaldırıcıyım)” buyurmuştur (Beyhakî).
O, peygamber olarak görevlendirildiğinde -Ehl-i kitap’tan bir kısmı müstesna- yeryüzünde yaşayanların hepsi kâfir idiler. İnsanlar ya putperestlerden, gazaba uğramış yahudilerden, sapık hıristiyanlardan, Rab ve ahiret tanımayan materyalist Sâbiîler’den ya da yıldızlara tapanlardan ve ateşperestlerden oluşmaktaydı.
Abdullah b. Ömer’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Ben, Allah’tan başka bir ilâh bulunmadığına, Muhammed’in Allah’ın resûlü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya ve zekâtı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde, kanlarını ve mallarını korumuş olurlar” (Buhârî; Ebû Davud).
Semerkand Takvimi

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir