Efendimizin Saç ve Sakal Boyaması -Efendimizin Yaşam Tarzı

peygamber efendimizin saç ve sakal boyaması hakkında

Efendimiz Saçlarını Kına İle Boyar Mıydı?

Osman b. Mevheb (r.a) efendimizin saç ve sakal boyaması hakkında şöyle anlattı:

Ebu Hüreyre ’den (r.a),“Peygamberimiz kıllarını kına ile boyadı mı?” diye sordum. O, Evet (boyarlardı)” dedi.

Efendimizin Saç ve Sakalını Kınaladığını Gören Sahabeler

Ebu Rimse devamla,

Peygamber kıllarındaki beyaz (kınalamış olduğundan) kırmızı gördüm” demiştir.

Sahabeden Beşir b. Hasasiye’nin Eşi Cehzeme (r.a) anlatıyor.

Peygamber (s.a.v) evinden çıkarken güneşi doğar gibi görürdüm. Başlarının saçlarını sıvazlıyor ve kuruluyordu. Çünkü gusül etmişlerdi. Başlarında kınadan veya kına boyasından iz vardı.

Enes (r.a) rivayet ediyor:

“Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) saçlarının kınalanmış olduğunu gördüm.”

Not: Bu son hadisi rivayet eden sahabe yani Enes (r.a) daha önce Peygamber Efendimizin beyaz kılları adlı yazımızda ki hadiste Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v) saç ve sakalını kınayla boyamadığını söylemişti. Anlaşılıyor ki devamlı kınayla boyamayıp bazen boyardı.

Bakınız: #Peygamber Efendimizin Beyaz Kılları – Efendimizin Yaşam Tarzı

Saçları Kınalamak Sünnet Midir?

Ebu Davud, Efendimizin (s.a.v) sakallarını kınaladığını kaydetmiştir. Bu hususta çeşitli rivayetler vardır. Müslim’in el-Câmiu’s-Sahîh ’ini şerh eden (açıklama yapan) Muhyiddin-i Nebevi, Peygamber Efendimiz (s.a.v) sakallarını bazen boyayıp bazen bırakmıştır; kim ne durumda görmüşse ona göre rivayet ettiğini kaydetmiştir.

Efendimizin Saç ve Sakal Boyaması Hakkında Hadis Kaynak

Boyamak Uygundur Diyenler Hakkında Hadis Kaynak

Bilginler kılları boyamak veya boyamamak hususunda fikir ayrılığı gösterdiler. Bazıları “boyamak uygundur”, zira Buhârî, Müslim, Nesâî, Ebu Hüreyre ‘den, Peygamberimiz ’in (s.a.v)

“Hristiyan (İsa dininde) ve yahudi (Musa dininde) olanlar saçlarını boyamazlar, siz onlara benzememek için boyayın” buyurduğunu rivayet etmiştir.

Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v) torunları (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) ve ashâb-ı kiramın büyüklerinden bazıları saç ve sakalları boyarlardı.

Boyamak Uygun Değildir Diyenler Hakkında Hadis Kaynak

Bazı bilginler “saç ve sakal boyanmamalı” demişler ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v),

“Bir kimse İslam’da sakal ağartsa kıyamette onun aksakalı kendine nur olur” anlamında bir sözün / hadisin olduğunu rivayet etmişlerdir.

Hz. Ali, Seleme b. Ekva’, Übey b. Kâ’b (r.anhüm) ve önde gelen ashabın boyamadıkları rivayet edilmiştir.

Peygamber Efendimiz Aksakalı Boyamayı Seviyor Mu? Aksakalı Boyamak İyi Midir?

Efendimizin saç ve sakal boyaması ile alakalı bir diğer konu da efendimizin aksakalı boyaması ile alakalıdır.

Taberânî, İbn Mesud’dan, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) aksakalı boyamayı sevmediğini nakletmiştir. Muhaddisler, Resûlullah’ın (s.a.v) “Müşriklere benzemeyin” emirlerine uyarak boyamak iyidir, bulunduğu memlekette adet değilse boyamakla meşhur olmamak için boyamamak iyidir. Fakat siyah saç ve sakal boyamak tahrimen mekruhtur. Bazıları ise kadınlara câiz olduğunu söylemişlerdir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: