Bu yazı en son şu tarihte güncellendi

?

Osman b. Mevheb (r.a) hakkında şöyle anlattı:

Ebu Hüreyre ’den (r.a),“Peygamberimiz kıllarını kına ile boyadı mı?” diye sordum. O, Evet (boyarlardı)” dedi.

Ebu Rimse devamla,

 (kınalamış olduğundan) kırmızı gördüm” demiştir.

Sahabeden Beşir b. Hasasiye’nin Eşi Cehzeme (r.a) anlatıyor.

Peygamber (s.a.v) evinden çıkarken güneşi doğar gibi görürdüm. Başlarının saçlarını sıvazlıyor ve kuruluyordu. Çünkü gusül etmişlerdi. Başlarında kınadan veya kına boyasından iz vardı.

Enes (r.a) rivayet ediyor:

“Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) saçlarının kınalanmış olduğunu gördüm.”

Not: Bu son hadisi rivayet eden sahabe yani Enes (r.a) daha önce Peygamber Efendimizin beyaz kılları adlı yazımızda ki hadiste Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v) saç ve sakalını kınayla boyamadığını söylemişti. Anlaşılıyor ki devamlı kınayla boyamayıp bazen boyardı.

Bakınız: #Peygamber Efendimizin Beyaz Kılları – Efendimizin Yaşam Tarzı

?

Ebu Davud, Efendimizin (s.a.v) sakallarını kınaladığını kaydetmiştir. Bu hususta çeşitli rivayetler vardır. Müslim’in el-Câmiu’s-Sahîh ’ini şerh eden (açıklama yapan) Muhyiddin-i Nebevi, Peygamber Efendimiz (s.a.v) sakallarını bazen boyayıp bazen bırakmıştır; kim ne durumda görmüşse ona göre rivayet ettiğini kaydetmiştir.

Kaynak

Kaynak

Bilginler kılları boyamak veya boyamamak hususunda fikir ayrılığı gösterdiler. Bazıları “boyamak uygundur”, zira Buhârî, Müslim, Nesâî, Ebu Hüreyre ‘den, Peygamberimiz ’in (s.a.v)

“Hristiyan (İsa dininde) ve yahudi (Musa dininde) olanlar saçlarını boyamazlar, siz onlara benzememek için boyayın” buyurduğunu rivayet etmiştir.

Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v) torunları (Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) ve ashâb-ı kiramın büyüklerinden bazıları saç ve sakalları boyarlardı.

Kaynak

Bazı bilginler “saç ve sakal boyanmamalı” demişler ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v),

“Bir kimse İslam’da sakal ağartsa kıyamette onun aksakalı kendine nur olur” anlamında bir sözün / hadisin olduğunu rivayet etmişlerdir.

Hz. Ali, Seleme b. Ekva’, Übey b. Kâ’b (r.anhüm) ve önde gelen ashabın boyamadıkları rivayet edilmiştir.

? ?

Efendimizin saç ve sakal boyaması ile alakalı bir diğer konu da efendimizin aksakalı boyaması ile alakalıdır.

Taberânî, İbn Mesud’dan, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) aksakalı boyamayı sevmediğini nakletmiştir. Muhaddisler, Resûlullah’ın (s.a.v) “Müşriklere benzemeyin” emirlerine uyarak boyamak iyidir, bulunduğu memlekette adet değilse boyamakla meşhur olmamak için boyamamak iyidir. Fakat siyah saç ve sakal boyamak tahrimen mekruhtur. Bazıları ise kadınlara câiz olduğunu söylemişlerdir.

🔥84 Defa Okundu

Bâhiš Muhammed

Araştırmacı Yazar. 3 hizmet vermektedir. 1 - Web Site Tasarımı 2 - Makale Yazarlığı 3 - SEO Hizmeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir