Dinler Kaç Kısma Ayrılır | Dinlerin Kısımları Maddeler Halinde

Dinler Kaç Kısma Ayrılır?

Dinler kaç kısma ayrılır? Dinler üç kısma ayrılır:

  1. Gerçek din
  2. Aslı bozulmuş din
  3. Batıl Din.

Gerçek Din

Birincisi, gerçek dindir.

Şanı yüce bir peygamber tarafından tebliğ edilmiş olan ilâhî dindir. Bu din, insanları hayra, hidayet ve mutluluğa yöneltir. İnsanlara yaratıcının birliğini, ebedî ve ezelî olduğunu, O’nun kutsal sıfatlarını bildirir. Ahiretten haber verip insanları her türlü fenalıklardan sakındırır ve alıkoyar.

Peygamberlerin tebliğine memur oldukları din gerçek dindir. Bunların arasında hiçbir anlaşmazlık yoktur.

Hepsi ilâhî birlik esasına dayalıdır ve hepsi de inanç esasları içerisinde birleşir. Ancak şer‘î ahkâm ve muamelat yönünden aralarında bazı farklar bulunmuştur ki bu da hikmet ve maslahat gereğidir. Bugün yeryüzünde yalnızca bir gerçek ilâhî din vardır, o da İslâm dinidir.

Aslı Bozulmuş Din

Dinler kaç kısma ayrılır sorusunun ikincisi, aslı bozulmuş dindir. Aslında yüce bir peygamber tarafından tebliğ edilmiş iken daha sonra mensupları tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş olan dinlerdir.

Bâtıl Din

Üçüncüsü de bâtıl dindir.

Bir peygamber vasıtasıyla tebliğ edilmiş olmayıp tamamen insanlar tarafından icat edilmiş dinlerdir.

Semerkand Takvimi

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir