Dinler üç sınıfa ayrılır.

Birincisi –

Birincisi, gerçek dindir.

Şanı yüce bir peygamber tarafından tebliğ edilmiş olan ilâhî dindir. Bu din, insanları hayra, hidayet ve mutluluğa yöneltir. İnsanlara yaratıcının birliğini, ebedî ve ezelî olduğunu, O’nun kutsal sıfatlarını bildirir. Ahiretten haber verip insanları her türlü fenalıklardan sakındırır ve alıkoyar.

Peygamberlerin tebliğine memur oldukları din gerçek dindir. Bunların arasında hiçbir anlaşmazlık yoktur.

Hepsi ilâhî birlik esasına dayalıdır ve hepsi de inanç esasları içerisinde birleşir. Ancak şer‘î ahkâm ve muamelat yönünden aralarında bazı farklar bulunmuştur ki bu da hikmet ve maslahat gereğidir. Bugün yeryüzünde yalnızca bir gerçek vardır, o da İslâm dinidir.

İkincisi –

İkincisi, aslı bozulmuş dindir. Aslında yüce bir peygamber tarafından tebliğ edilmiş iken daha sonra mensupları tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş olan dinlerdir.

Üçüncüsü – Bâtıl Din

Üçüncüsü de bâtıl dindir.

Bir peygamber vasıtasıyla tebliğ edilmiş olmayıp tamamen insanlar tarafından icat edilmiş dinlerdir.

Semerkand Takvimi

🔥116 Defa Okundu

Bâhiš Muhammed

Araştırmacı Yazar. 3 hizmet vermektedir. 1 - Web Site Tasarımı 2 - Makale Yazarlığı 3 - SEO Hizmeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir