Büyük Günah İşleyen Kimse Dinden Çıkar Mı?

Büyük Günah İşleyen Kimse Dinden Çıkar Mı ile ilgili insan figürleri

SoruBüyük Günah işleyen kimse dinden çıkar mı?

Cevap: Büyük günah işleyen bir mümin, onun haram olduğunu biliyor ve kabul ediyorsa, dinden çıkmaz. Ona bu günahı terk etmesi ve tövbe yapması farzdır. Tövbenin temel şartı, yaptığına pişman olmaktır. Bu pişmanlık, dilden değil kalpten olmalıdır. Ayrıca mümin, kullardan değil, yüce Allah’tan utanarak pişmanlık duymalıdır.

Bu konuda şu hadis-i şerif dikkate alınmalıdır:

“İçki içen, hırsızlık eden ve zina yapan kimse, bu işleri yaparken mümin olarak yapmaz”1

Hadisin uyarısı sadece bu üç günahla sınırlı değildir, tehdit bütün büyük günahları içine alır. Mümin, bir günah işleyince, önce, onu kime karşı yaptığını düşünmelidir.

Büyük Günah İşleyen Kimse Dinden Çıkar Mı Hakkında Ehli Sünnet Alimlerin Görüşleri

Ehli Sünnet âlimlerine göre, büyük günah işleyen bir kimse, onu helal görerek yaparsa dinden çıkar. Onun tövbe edip imanını yenilemesi gerekir. Yaptığı günahın haram olduğunu bilerek işlerse, dinden çıkmış olmaz fakat ona günahtan tövbe farz olur. Günahın işlendiği an, imanın en zayıf olduğu andır. Kalbinde iman ve Allah korkusu yerleşen bir kimse, böyle bir günahı işlemez, işleyemez. İşlerse de hemen tövbe edip imana döner.2

Hz. Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v) belirttiği gibi3 bizler, “Lâ İlâhe illallah muhammedur-rasulullah, ben müminim ve Müslümanım” diyen hiç kimseyi işlediği bir günah sebebiyle küfürle suçlayamayız ve yaptığı bir amelinden dolayı İslam’dan çıkaramayız.

Büyük Günah İşleyen Kimse Dinden Çıkar Mı ile ilgili Şunlara dikkat edilmeli:

Küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür. Helali haram, haramı helal etmek kulun haddi değildir. Yapan hak dinin dışına çıkmış olur. Günahları güzel göstermek, onlara teşvik etmek, kâfirlerin haram yaşantısına özenmek, İslam’ı noksan ve yetersiz görmek, dinin değerleri ile alay etmek insanı hak dinden çıkarır.4

  1. Buhari, Eşribe, 1; Müslim, İman, 100.

  2. bk. İbn Hacer, Fethu’l Bari, 11/154; Ayni, Umdetul’-Kârî, 14/578.

  3. Ebû Davud, Cihad, 33; Ebû Ya’lâ, Müsned, nr. 4311.

  4. bk. Muhammed Edip Keylânî, Avnü’l-Mürid Şerhu Cevherti’t Tevhid, 1/600.

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir