euzü billahi tefsir

Eûzü Besmele ‘nin Tefsiri ve Fazileti (Tefsi-i Kebîr)

Euzü billahi mineşşeytanirracîm sözünün manası İmam Fahreddin Razi’nin (Allah’ın Rahmeti üzerine olsun) Tefsir-i Kebir’inden  anlatmaya çalışalım.   “Euzü billâhi” mübarek sözü, yaratılmıştan yaratana, varlık olan mümkinattan, vacibü’l-vücûda yükselme yoludur. Allah’a (aziz ve celil) yönelme, O’nun azametine sığınmadır. Yaralının hastaneye koştuğu gibi; ümitsizin,…