Allahın Zati Sıfatları

Zâtî Sıfatlar

Yalnızca yüce Allah’ın zatına ait olan, O’nu diğer varlıklardan ayıran ve zıt anlamları asla O’nun hakkında düşünülemeyen sıfatlara “zâtî sıfatlar” denir. Yüce Allah, bu sıfatlarla diğer varlıklara benzemekten tenzih edilmektedir. Bu sıfatlar diğer hiçbir varlıkta bulunmaz. Bu sıfatlar şunlardır:

“Vücûd”, yüce Allah’ın mevcudiyetini, varlığını bildirir. Varlığı başkasından değil, zatının gereğidir. “Kıdem”, Allah Teâlâ’nın varlığının başlangıcının olmaması demektir. O’nun var olmadığı bir an bile düşünülemez. “Bekâ” da Allah Teâlâ’nın varlığının sonunun olmaması demektir.

“Vahdâniyyet”, yüce Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde (işlerinde) bir tek olması demektir. O’nun eşi ve ortağı, yardımcısı yoktur. “Muhâlefetün li’l-havâdis”, Allah’ın yaratılmış hiçbir şeye benzememesi demektir. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. “Kıyam bi-nefsihî”, yüce Allah’ın bir başkasına muhtaçlığı, bağımlılığı olmadığı anlamına gelir. Mahlûkatı yaratmadan önce nasılsa yine öyle olup yaratılmışlar gibi halden hale değişmez.

Semerkand Takvimi

Youtube üzerinden yukarıdaki verilen videoya yorum yazarak dini sorularınızı sorabilirsiniz. Kanala abone olarak cevaplarınızı takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir