Allah Teâlâ’yı Görmek👀

Âlimlerimize göre Allah Teâlâ’nın görülmesi mümkündür. Bu görme müminler için ahirette cennette olacaktır. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) yüce Allah’ı mi‘racda hem baş hem de kalp gözüyle görmüştür. Âlimlerin çoğunluğu bu görüştedir. Bu görme kendisine verilen özel bir kuvvet ve kabiliyetle olmuştur. Mi‘rac, dünya şartlarında değil, melekût âlemine has şartlarda gerçekleşmiş bir olaydır.

İmâm-ı Rabbânî (kuddise sırruhû) şöyle diyor: “Hz. Peygamber’in Mi‘rac gecesinde Rabb’ini görmesi ahiret şartlarında vâki olmuştur. O, Mi‘rac gecesi zaman-mekân dairelerinin dışına çıkınca ve imkân âleminin darlığından kurtulunca ezel ve ebedi bir an olarak buldu, başlangıç ve sonu bir nokta olarak gördü.”

Salihlerin, velilerin de yüce Allah’ı dünyada kalp gözüyle görmeleri mümkündür. Buna müşahede denir. Yüce Allah’ın rüyada görülmesi, rüyada konuşması da câiz, mümkün ve vâkidir. Ahmed b. Hanbel, İmâm-ı Âzam gibi âlimler başta olmak üzere ümmet içinde pek çok veli, yüce Allah’ı rüyada gördüklerini, O’nunla konuştuklarını söylemişlerdir.

Semerkand Takvimi

🔥19 Defa Okundu

Bâhiš Muhammed

Araştırmacı Yazar. 3 hizmet vermektedir. 1 - Web Site Tasarımı 2 - Makale Yazarlığı 3 - SEO Hizmeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir