Sûfîler Kimlerdir hakkında temsili resim

Sûfîler Kimlerdir?

Soru: Sûfîler Kimlerdir? Cevap: Yeryüzünün direkleridir. Yeryüzünün Direkleri Sûfîler, Allah Teâlâ’nın zikri, nefsin arzularıyla mücadele, yüce Allah’a giden yolda ilerleme gibi konulara âşinadırlar ve buna sabırla devam eden kimselerdir. Nefislerine karşı yaptıkları mücâhedenin…